Ponuda

Ograničenje gubitaka - Naplata neplaćenih računa

Zakašnjela plaćanja mogu vrlo negativno utjecati na vaše poslovanje ako se njima ne upravlja na pravi način. Upravljanje zakašnjelim plaćanjima zahtijeva visoku razinu stručnosti i globalnu mrežu talentiranih stručnjaka. Coface zadovoljava ove preduvjete vlastitim resursima te resursima iz njegove partnerske mreže Creditalliance.
 
Cofaceov odgovor na vaše potrebe
Stručnjaci za naplatu tvrtke Coface Central Europe detaljno su upoznati s poslovnim kulturama u regiji središnje i istočne Europe i ekonomskim čimbenicima koji utječu na ponašanje pri plaćanju. Djeluju uz pomoć online baze podataka o naplati potraživanja DCON i najnovijih informacija iz naše baze podataka ICON.
 
Naše usluge naplate potraživanja možete koristiti kako za osigurane, tako i za neosigurane račune.
Naplata neplaćenih računa
Coface nudi rješenje - studija slučaja
Američki izvoznik električne opreme mora se suočiti s neplaćanjem od strane brazilskog distributera. Kako nisu upoznati s lokalnim pravilima i običajima, tvrtkini pravni savjetnici i financijski direktor nisu sigurni kojim putem krenuti.
 
Tvrtka se obraća Cofaceu koji u Brazilu ima podružnicu od 1998. godine. Tamošnji Cofaceov kontaktira distributera te imajuću u vidu njegove financijske poteškoće, mirnim putem dolaze do sporazumnog rješenja i dogovaraju otplatu duga u 10 mjesečnih obroka.
 
Na kraju tog razdoblja te na temelju elaborata naručenog od Cofacea, američki izvoznik odlučuje nastaviti suradnju s distributerom koji je postao pouzdan poslovni partner.

Ponuda prilagođena vašim potrebama

Naplata potraživanja

Upravljanje potraživanjima

Konzalting za upravljanje rizikom

  • Croatian
  • English