Ponuda

Coface Reserve 9

Jednostavno predviđanje kreditnih gubitaka

Jednostavno predviđanje kreditnih gubitaka - IFRS 9
 
Tvrtke koje izvještavaju u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja (MSFI) moraju svoj postupak umanjenja vrijednosti potraživanja od siječnja 2018. prilagoditi novom propisu MSFI 9.
 
Novi računovodstveni standard proizlazi iz potrebe za točnijim i pouzdanijim računovodstvenim metodama i učinkovitijim sprječavanjem rizika. Tvrtke bi prema tome trebale izrađivati procjenu umanjenja vrijednosti, odnosno umjesto nastalih gubitaka, kao dosad, određivati Očekivani kreditni gubitak za sva potraživanja. Ovaj novi računovodstveni standard predstavlja značajan izazov jer je potrebno promijeniti način izračuna umanjenja vrijednosti potraživanja.
Poštivanje navedenog propisa zatijeva vrijeme, resurse, znanje i stručnost.
Coface nudi jednostavno rješenje koje se temelji na kvalitetnim metodama i na podacima koje koristimo u svojoj djelatnost osiguranja potraživanja.
   
Coface Reserve 9 omogućuje vam prepoznavanje, mjerenje i predviđanje rizika gubitaka po potraživanjima te procjenu vaših Očekivanih kreditnih gubitaka i odgovarajućeg umanjenja vrijednosti.
Budući da je metodologija na kojoj se zasniva naša usluga jasno dokumentirana, lakše ćete surađivati sa svojim financijskim revizorima i računovodstvenim stručnjacima.
 

ZAŠTO JE rješenjeCOFACE RESERVE 9POUZDANO, objektivno i usklađeno s ciljevima MSFI-ja 9?

HR-2018-Coface-reserve9-Calculation
Očekivani kreditni gubitak je rezultat usporedne analize dviju skupina podataka:
 • Vjerojatnost neplaćanja (PD) na strani kupca
 • Gubitak u slučaju neplaćanja (LGD) potraživanja
Kako bi procijenili Vjerojatnost neplaćanja i Gubitak u slučaju neplaćanja, Cofaceovi ekonomisti analiziraju informacije o kreditnom riziku i prijašnjim plaćanjima, statističke podatke o bonitetu i vjerojatnosti naplate kroz  napredne analize i predviđanja značajnih pomaka u trendovima.   
 
Visoku učinkovitost našeg rješenja omogućuje naša opsežna baza podataka, koja sadrži podatke o broju poduzeća, slučajevima naplate potraživanja, državama i sektorima. Naša usluga ujedno uzima u obzir učinak našeg osiguranja i/ili osigurateljnog pokrića iz drugih izvora, te vam daje pregled iskustava s plaćanjem svakog od vaših kupaca kroz kvantificiranu verziju Očekivanog kreditnog gubitka.

KAKO ZATRAŽITI PROCJENU OČEKIVANOG KREDITNOG GUBITKA?

IFRS 9
Pošaljite nam stanje potraživanja po kupcu na predviđenom predlošku, a mi ćemo učiniti sve ostalo.   
 • o Izradit ćemo detaljne izvještaje o vašem potraživanju po polici i kupcu te vam dostaviti procjenu Očekivanog kreditnog gubitka za svako vaše potraživanje.
 • o Budući da je vaše poslovanje jedinstveno, naš pristup vam omogućuje i pojašnjava eventualno potrebne prilagodbe u vašim financijskim izvještajima.   
 
 
 
  
 
 

3 KLJUČNE PREDNOSTI

 • Koristite naše gotovo rješenje umjesto da trošite energiju na izradu vlastitog modela:
  Zahtjevan posao delegirajte stručnjaku.

 • Ograničite učinak volatilnosti na umanjenje vrijednosti:
  Primjena opsežnog i povijesnog statističkog uzorka povećava stabilnost našeg modela.

 • Coface Reserve 9 pruža vašim financijskim revizorima osjećaj sigurnosti:
  Pouzdanost i transparentnost našeg rješenja pojednostavljuju reviziju.

Vrh
 • Croatian
 • English