hrv-HR

Kontakt

Podaci o poduzeću

Coface

Avenija Dubrovnik 46
HR - 10 000 Zagreb, Croatia
tel.: + 385 (0)1 4697 500
fax: + 385 (0)1 4697 535
email: office-croatia@coface.com

45.777417
15.999935

MB/ID:1353977
OIB: 96745150921
Upisan u Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080215427
Uprava: Tonči Barbić; Kapital: 1.080.000,00 HRK, plaćen u cijelosti

 

IBAN: HR3924840081106920191
S.W.I.F.T.: RZBHHR2X
Raiffeisenbank Austria d.d.,
Petrinjska 59, HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska

Zahvaljujemo se za Vaše zanimanje.
Molimo Vas da ispunite sva obavezna polja.
 
Ukoliko imate bilo kakvu pritužbu, molimo Vas da kliknete na sljedeći link:

 

*: obavezna polja
  • Croatian
  • English