Novosti i Publikacije
12.12.2017.
Analize državnih rizika i gospodarstva

Iako dinamičan, sektor organske hrane u Francuskoj će možda biti primoran napustiti svoje izvorne principe kako bi povećao razmjere

Iako dinamičan, sektor organske hrane u Francuskoj će možda biti primoran napustiti svoje izvorne principe kako bi povećao razmjere
  • Povećana sklonost kućanstava za organskom hranom se očitava u velikom rastu sektora, za koji se očekuje da će prerasti 8 milijardi € u 2017.
  • Snaga organskih tvrtki: rast od 10 % u organskom dijelu podsektora bi smanjio insolventnost svojih tvrtki za 11%
  • Opskrba organske hrane se bori da sustigne potražnju. Uvoz je trenutno na 29% - u porastu prvi put od 2009.
  • Četiri ključna faktora će utjecati na razvoj sektora

 

 

Preuzmite publikaciju
  • Companies are struggling to keep pace with consumer demand
  • The four key factors for transforming the organic segment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovu objavu za javnost : Iako dinamičan, sektor organske hrane u Francuskoj će možda biti pr... (135,57 kB)

Kontakt


Saša MAROTTI

Head of Sales and Marketing
Avenija Dubrovnik 46
10000 Zagreb
CROATIA
Tel: +385 1 4697 510
mail: sasa.marotti@coface.com

Vrh
  • Croatian
  • English