Novosti i Publikacije
19.06.2019.
Analize državnih rizika i gospodarstva

Maroko: usprkos poboljšanju, rokovi plaćanja su još uvijek predugi

Maroko: usprkos poboljšanju, rokovi plaćanja su još uvijek predugi

Cofaceova četvrta anketa o uvjetima plaćanja u Maroku pokazuje situaciju koja se donekle popravila, ali je i dalje zabrinjavajuća.

Coface prezentira svoju četvrtu anketu o tome kako marokanske tvrtke izvšavaju svoje obveze plaćanja. Anketa je provedena početkom 2019. s ciljem praćenja razvoja uvjeta plaćanja i kašnjenja s plaćanjima između različitih ekonomskih čimbenika u Maroku.

 

Prosječni rok plaćanja 93 dana

Makar su se skratili s prosječno 99 na 93 dana, ugovorni rokovi plaćanja i dalje su dugi. Gotovo pola anketiranih je izjavilo da su im neka plaćanja kasnila duže od 180 dana. 

Prema tome, maksimalni zakonski vremenski limit od 60 do 90 dana uvelike je prekoračen. Treba ipak napomenuti da su poduzeća primijetila poboljšanje u zadnjih šest mjeseci, pri čemu treba osobito istaknuti državne službe i javne tvrtke, koje su postale bolji platiše.

Skraćivanje rokova plaćanja primijećeno je u četiri glavna sektora: informacijske i komunikacijske tehnologije (sa 107 na 86 dana), građevinarstvo (sa 105 na 100 dana), distribucija (sa 102 na 96 dana) i poljoprivedno-prehrambena industrija (sa 90 na 86).

 

Mikro, mala i srednja poduzeća trpe zbog neplaćanja

Bez obzira na to, razina neplaćenih računa i dalje je visoka. 24,6% anketiranih navodi da ima neplaćena potraživanja za 20% svog prometa. To osobito pogađa mikro, mala i srednje velika poduzeća. Više od polovice mikropoduzeća nije naplatilo više od 15% svog prometa, što ih čini vrlo osjetljivima, a neke tjera i u stečaj.

Treba napomenuti da više od 80% poduzeća ne plaća nikakve penale za kašnjenje s plaćanjem.

 

Između opreza i optimizma

Većina poduzeća smatra da će kašnjenja ostati na sadašnjoj razini sljedećih šest mjeseci, no trećina njih očekuje čak i duža kašnjenja s plaćanjem.  

Razvoj gospodarskog okruženja u Maroku u cjelini se smatra problematičnim,  a 48% anketiranih smatra da će se pogoršati. Međutim, na pitanje o vlastitom razvoju, 58% društava odgovara da očekuje porast prometa i stabiliziranje novčanog toka, a isti postotak planira ulaganja u sljedećih 6 mjeseci.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovu objavu za javnost : Maroko: usprkos poboljšanju, rokovi plaćanja su još uvijek predugi (227,44 kB)

Kontakt


Saša MAROTTI

Head of Sales and Marketing
Avenija Dubrovnik 46
10000 Zagreb
CROATIA
Tel: +385 1 4697 510
mail: sasa.marotti@coface.com

Vrh
  • Croatian
  • English