Novosti i Publikacije
07.03.2023.
Korporativne vijesti

Predanost jednakosti tvrtke Coface

Predanost jednakosti tvrtke Coface

Ravnopravnost spolova: postupna feminizacija višeg menadžmenta

S malo više od 54% žena, omjer spolova je uglavnom uravnotežen u cijeloj Grupi. Osim toga, izvršni odbor Grupe, jedno od ključnih upravljačkih tijela tvrtke Coface, sastoji se od 33% žena.

 

 

 

Napredak u nekim područjima
 • Općenito, 34% Coface zaposlenica čini dio višeg menadžmenta tvrtke (top 200), brojka koja je u skladu s ciljem postavljenim za 2022.
 • Udio žena u regionalnim upravnim odborima također je u stalnom porastu i iznosi 46% u 2022. u usporedbi s 40% godinu dana ranije (i 29% u srpnju 2020.).
Ključne inicijative
 • Budući da su viši menadžeri prvi pokretači promjena, zastupljenost žena na ovoj razini predmet je posebnog mjerenja i ciljanih godišnjih brojki.
 • Uvedena je politika zapošljavanja usmjerena na ravnopravnost spolova. Kada Grupa zapošljava izvana, prvo pregledava talentirane žene prije formaliziranja konačnog užeg popisa kandidata.
 • Svake godine Coface mjeri napredak žena u planovima nasljeđivanja.
Što je sljedeće?
_JON7776-carre_square140

"Ravnopravnost spolova vitalni je dio naše DOP strategije. Poboljšava radno iskustvo, kreativnost i suradnju budući da svi naši zaposlenici tada mogu raditi u raznolikijem i inkluzivnijem okruženju bez diskriminacije. Naš cilj je jamčiti jednake plaće i jednake mogućnosti napredovanja u karijeri. Konkretan cilj u vezi s potonjim jest da žene čine 40% višeg rukovodstva tvrtke Coface do roka 2030. koji je postavljen Zakonom 'Rixain' (o jednakosti u upravljačkim tijelima) zajedno s postupnom feminizacijom 200 najboljih menadžera tvrtke. Pojačavamo naše napore da #EmbraceEquity!" - Pierre Bévierre, direktor ljudskih resursa Grupe.
 

 

Jednake plaće: u uzlaznoj putanji

Već treću godinu otkako je uveden Global Gender Gap Index, Coface je podigao svoju ocjenu: Grupa je ovaj put dobila 88/100, odnosno 4 boda više nego u prošloj godini!
 
Izračunat za 2022. godinu, Indeks mjeri profesionalnu ravnopravnost spolova na temelju pet pokazatelja:

 • Jednaka plaća između muškaraca i žena
 • Ravnopravnost spolova u odlučivanju za povećanje plaća
 • Ravnopravnost spolova u donošenju odluka za napredovanja
 • Udio žena u populaciji viših menadžera (top 200)
 • Udio žena među 10 osoba s najvećim primanjima u Grupi
Napredak u nekim područjima
 • Coface je postigao napredak u pogledu jednakih plaća - jednog od svojih primarnih ciljeva - uključujući veći udio žena među najvišim plaćama u tvrtki.
 • Odluke o povećanju plaća i napredovanju sada su istinski ravnopravne, a sve Coface regije diljem svijeta provode ovo načelo.
 • Coface rezultat za kriterije kao što su donošenje odluka o napredovanju i povećanju plaća bio je na svom maksimumu prethodnih godina. Sukladno tome, izazov je bio održati ovu razinu nastavkom planiranih inicijativa i akcija podizanja svijesti.
Ključne inicijative
 • Proaktivni pristup tvrtke Coface: automatski postavljamo naš vlastiti indeks o profesionalnoj rodnoj ravnopravnosti na međunarodnoj razini nakon obvezne primjene Indeksa u Francuskoj.
 • Indeks je proširen uključivanjem dodatne mjere: udjela žena na višim rukovodećim pozicijama.
 • Uprava razinu napretka postavlja godišnje za svaku Coface regiju.
 • Sadržajni cjelogodišnji rad i aktivnosti podizanja svijesti tijekom vježbi revizije plaća.
Što je sljedeće?
Charlotte-Tripier-Berlioz-carre_square120

"Otkako smo predstavili naš indeks, puno smo napredovali u onome što je kratkoročno bilo pod našom kontrolom: jednakim plaćama. Tijekom sljedećih godina proširit ćemo naš indeks uključivanjem novog kriterija posvećenog feminizaciji planova nasljeđivanja kako bismo mogli pojačati promicanje žena unutar tvrtke. Zapravo, ovaj rezervoar uključuje većinu talentiranih pojedinaca sutrašnjice!" - Charlotte Tripier, stručnjakinja za naknade i beneficije Grupe.

 

 

Razvoj karijere: brzo pronalaženje talentiranih žena

Coface pojačava inicijative za ubrzavanje i potporu razvoju karijera žena u tvrtki, s posebnim fokusom na menadžerske odluke u vezi s napredovanjem i zapošljavanjem.

Napredak u nekim područjima
 • 39% internih promaknuća viših menadžera bile su žene koje rade u tvrtki, što je porast od 7% u odnosu na 2021. Osim toga, 45% tih žena je prvi put preuzelo poziciju višeg menadžera.
 • Među velikim potencijalima identificiranim 2021., 65 % žena preuzelo je novo radno mjesto prije manje od dvije godine.
 • 46% međunarodno mobilnih talenata u 2022. bile su žene (u usporedbi s 38% u 2021.).
Ključne inicijative
 • Program ubrzanja karijere za talentirane žene, koji identificira pojedinačne radnje za olakšavanje razvoja karijere: napredovanje na novu poziciju, sudjelovanje u projektu, kraći angažman u drugoj zemlji ili novi posao, mentorstvo.
 • Mentoring to Lead: međunarodna mentorska shema - sastavljena od 58% žena - za proširenje bazena talenata budućih žena voditeljica.
 • Move & Grow: potiče unutarnju mobilnost unutar Grupe i čini operativne metode jasnijima.
 • Obrnuto mentorstvo: iskorištava veće razumijevanje između talentiranih pojedinaca iz različitih kultura i generacija kao način poticanja bolje suradnje.
Što je sljedeće?
Guyot-Sandrine-1_-2022-portrait-carre_square140

"Iako smo posljednjih godina značajno napredovali, od ključne je važnosti da nastavimo s radom na zapošljavanju žena voditeljica i širenju skupine talentiranih žena na svim razinama organizacije. To počinje s menadžerima srednje razine putem vanjskog zapošljavanja ili davanjem našim zaposlenicama priliku za razvoj. Pitamo li se za svaki plan nasljeđivanja rutinski: Tko bi bila najsposobnija žena za ovu poziciju, čak i ako se njezino ime ne nalazi među 'očitim' nasljednicama? To otvara put talentiranim ženama s raznolikim profilima koji, potpomognuti snažnim razvojnim planom, mogu biti vrlo prikladni i uspješni u tim funkcijama" - Sandrine Guyot, direktorica talenata Grupe.

 
 
 

Vrh
 • Croatian
 • English