Novosti i Publikacije
19.07.2017.
Ekonomska izdanja

Banke GCC-a pozvale su na fino podešavanje upravljanja likvidnošću kako bi se riješio novi ekonomski ciklus

Banke GCC-a pozvale su na fino podešavanje upravljanja likvidnošću kako bi se riješio novi ekonomski ciklus
  • Slaba cijena energije i manja državna potrošnja u cijeloj GCC regiji stavljaju pritisak na mogućnosti kreditiranja
  • Unatoč trenutnim uvjetima poslovanja, GCC je registrirao solidan rast kredita od 4,9% u 2017
  • Banke selektivnije u odobravanju kredita u 2017. i 2018. godini
  • Alternativne mogućnosti financiranja zbog uskih tržišnih uvjeta

 

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovo izdanje : Banke GCC-a pozvale su na fino podešavanje upravljanja likvidnošću ... (1,11 MB)

Kontakt


Saša MAROTTI

Head of Sales and Marketing
Avenija Dubrovnik 46
10000 Zagreb
CROATIA
Tel: +385 1 4697 510
mail: sasa.marotti@coface.com

Vrh
  • Croatian
  • English