Novosti i Publikacije
29.04.2020.
Ekonomska izdanja

Focus: COVID-19 preusmjerava pozornost na dugove zemalja u razvoju

COVID-19 preusmjerava pozornost na dugove zemalja u razvoju

Iako se dosad težište uglavnom odnosilo na Kinu, Europu i Sjedinjene Države, posljedice pandemije COVID-19 vjerojatno će biti još veće u ekonomijama u nastajanju. Iako njihov stupanj ranjivosti na ovaj šok ovisi o mnogim čimbenicima, početno stanje njihovih javnih financija je ključno pitanje, jer ono određuje njihovu sposobnost reakcije na mnoštvo ekonomskih posljedica ove krize. Međutim, njihov javni dug već je bio najviši u 2019. Masivni odljevi kapitala nastali ovom zdravstvenom krizom također nas podsjećaju da mnoga gospodarstva u nastajanju i dalje trpe "izvorni grijeh", tj. Nemogućnost izdavanja obveznica u lokalnoj državi valuta. Uz ovaj početni rizik za javne financije i deprecijaciju valuta, treba naglasiti izloženost zemalja u nastajanju još tri rizika povezana s pandemijom COVID-19: 1) provedba strogih mjera obuzdavanja, 2) oslanjanje na turizam prihodi i 3) ovisnost o nepoljoprivrednoj robi. Devete zemlje su pod utjecajem tri od ta četiri izvora ranjivosti, 31 od njih dva, a 71 iz jednog od četiri. Dodatno financiranje koje pružaju međunarodne organizacije (posebice MMF) i dužnički aranžmani koje su najavile zemlje vjerovnice pomoći će mnogim zemljama s niskim prihodima, ali trebaju biti od male koristi većim ekonomijama u nastajanju.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovo izdanje : Focus: COVID-19 preusmjerava pozornost na dugove zemalja u razvoju (1,49 MB)

Kontakt


Saša MAROTTI

Head of Sales and Marketing
Avenija Dubrovnik 46
10000 Zagreb
CROATIA
Tel: +385 1 4697 510
mail: sasa.marotti@coface.com

Vrh
  • Croatian
  • English