Novosti i Publikacije
04.07.2023.
Ekonomska izdanja

Istraživanje o plaćanju poduzeća u Aziji 2023

Istraživanje o plaćanju poduzeća u Aziji 2023

Coface istraživanje o plaćanjima poduzeća u Aziji pokazala je da manje poduzeća odobrava prodaju na kredit, ali da su se prosječni rokovi plaćanja skratili sa 71 u 2021. na 66 dana u 2022. Većina od 13 ispitanih sektora pooštrila je uvjete kreditiranja, a ICT i građevinarstvo najviše su skratili trajanje uvjeta plaćanja jer su viši troškovi inputa, manjak radne snage i slabija globalna potražnja vršili pritisak na njihovu financijsku poziciju.
 
Stroži kreditni uvjeti poklopili su se s duljim kašnjenjima plaćanja. Prosječno kašnjenje plaćanja produžilo se s 54 dana u 2021. na 67 dana u 2022. Šest od devet obuhvaćenih gospodarstava zabilježilo je duža kašnjenja plaćanja, a najveće povećanje zabilježeno je u Maleziji. Suprotno tome, kašnjenja plaćanja bila su kraća u Hong Kongu, Australiji i Kini, iako su australske i kineske tvrtke nastavile prijavljivati dva najduža prosječna kašnjenja plaćanja.
 
Međutim, duža kašnjenja plaćanja nisu uzrokovala pogoršanje kreditnog rizika budući da je manje poduzeća iskusilo ultraduga kašnjenja plaćanja (ULPD), koja se definiraju kao kašnjenja plaćanja duža od 180 dana. Udio ispitanika koji su prijavili ULPD-ove koji premašuju 2% njihovih godišnjih prihoda pao je s 34% u 2021. na 26% u 2022. Praćenje iznimno dugog kašnjenja plaćanja važno je jer većina ULPD-ova, prema Coface iskustvu, nikada nije plaćena. Stoga rizici novčanog toka obično rastu kada ti ULPD-ovi premašuju 2% godišnjeg prihoda poduzeća. Samo su dva od 13 sektora (papir i maloprodaja) izvijestila o većem udjelu ispitanika s ULPD-ovima koji su porasli s 22% odnosno 23% u 2021. na 29% u 2022. Suprotno tome, ovaj je udio najviše pao za tekstilni sektor gdje su ULPD-ovi pali s 38% u 2021. na 14% u 2022.
 
Unatoč tekućim geopolitičkim i gospodarskim izazovima, azijska poduzeća bile su optimističnija u pogledu izgleda za rast u nadolazećoj godini, sa 77% ispitanika koji očekuju da će se gospodarski rast poboljšati u 2023. Predviđanje povećane gospodarske aktivnosti dovelo je do većeg udjela ispitanika koji predviđaju veću prodaju i poboljšani novčani tok za 2023. Coface očekuje nešto bržu stopu rasta BDP-a za Aziju u razvoju u 2023., ali također predviđa visoke cijene roba, osobito cijene energije, više kamatne stope, strože financijske uvjete i slabiju globalnu trgovinsku potražnju kao ključne faktore ograničenja poslovne aktivnosti u ovoj godini.
 
Coface istraživanje korporativno plaćanje u Aziji za 2023. provedeno je između studenog 2022. i travnja 2023. Obuhvatilo je više od 2300 poduzeća s devet tržišta i 13 sektora koji se nalaze u azijsko-pacifičkoj regiji.

Preuzmite ovo izdanje : Istraživanje o plaćanju poduzeća u Aziji 2023 (1,40 MB)
Vrh
  • Croatian
  • English